Firma ORLIMEX CZ získala, jako první v ČR, stavebně technické osvědčení k prodeji “Kompozitních materiálů z čedičových vláken”!

Společnost ORLIMEX CZ, s.r.o. v roce 2016 rozšířila svoji obchodní činnost ve stavebnictví a to v nové oblasti kompozitních materiálů – jako náhrada za tradiční ocelovou výztuž.
Svým obchodním partnerům nabízí dva druhy kompozitních materiálů. Jedná se o materiály z čedičového vlákna (mezinárodně označeno BFRP) a ze sklolaminátového vlákna označeno (GFRP) – tyto materiály jsou adekvátní náhradou jako výztuha betonové konstrukce místo oceli.

ORLIMEX CZ, s.r.o. je výhradním zástupcem ruské firmy GALEN (pro Českou republiku, Slovensko a Polsko), která je světovým výrobcem kompozitních materiálů a patří mezi jedny z prvních výrobců kompozitních čedičových materiálů a materiálů ze skelného vlákna, nejen v Rusku, ale i v západní Evropě.

- Kompletní informace ke stažení – ZDE

ČEDIČ neboli bazalt
Čedič je hornina sopečného původu a tvoří zhruba 30% zemské kůry. Představuje mimořádně odolný a tvrdý materiál jemnozrnné struktury. Je odolný proti obrusu a chemickým látkám.
Díky těmto vlastnostem se čedič začal používat k výrobě moderních kompozitních materiálů.

Hlavní výhody čediče:

 • vysoká pevnost v tahu – čedičové vlákno se blíží pevnosti uhlíkových vláken (čedič je 3x pevnější než ocel, nýbrž 4x lehčí)
 • tepelná vodivost – čedič má nízkou tepelnou vodivost (100x menší než ocel), jeho použití umožňuje zvýšit tepelnou účinnost zdí budov až o 35%
 • požární odolnost – čedič odolá delšímu působení vysokých teplot až do 700 ºC a krátkodobě až 1000 ºC (kompozit ze skelného vlákna ztrácí pevnost při teplotách nad 300 ºC) – skutečná hranice požární odolnosti je nejméně 151 min
 • antikorozní vlastnosti
 • elektrická vodivost
 • odolnost v alkalickém a chemickém prostředí
 • soudržnost s betonem – tyče obaleny křemičitým pískem

ČEDIČ a kompozit
Kompozitem je každý materiál, který se skládá z minimálně dvou hlavních komponentů s výrazně se lišícími fyzikálními vlastnostmi. Vyrábí se z vláknové výztuže a složeného pojiva. Nejčastěji se jedná o kompozit z organické polymerní pryskyřice a čedičových nebo sklolaminátových vláken.

PULTRUZE – technologie výroby
Pultruze – z anglického názvu „ PULTRUSION„ je proces kontinuální výroby výztuže různých tvarů a délek tažením. Vstupní materiál je směs tekuté pryskyřice a vláknové výztuže. Proces zahrnuje tažení materiálu přes vyhřívanou ocelovou formu, v některých případech zasypáván křemičitým pískem z důvodu dobré soudržnosti s betonem a dělen na požadovanou délku.

Kompozitní síť ORLITECH MESH

Ve spolupráci se zahraniční společností GALEN uvádíme jako novinku na český stavební trh. Jedná se o jednu z nejlepších možností, jak nahradit ocelovou betonářskou žebírkovou výztuž.
Kompozitní síť ORLITECH MESH je složená z čedičových prutů ORLITECH BAR o Ø 2,2 a 3 mm. Pruty jsou umístěny ve dvou vzájemně kolmých směrech spojených v kontaktním uzlu speciální hmotou. Sítě jsou dodávány v listech anebo navinuty v kotoučích, což urychluje pokládku a stavební práce.

Možnost využití kompozitních sítí:

A – Pozemní a inženýrské stavitelství:

 • Posílení betonových konstrukcí
 • Výztuha betonových stěnových a sendvičových panelů (desek)
 • Zesílení betonových podlah, cihelných a kamenných zdí budov
 • Posílení a hlavně ODLEHČENÍ monolitů a konstrukčních prvků

B – Průmyslová výstavba:

 • Výztuha průmyslových podlah
 • Posílení vodních děl a pobřežních konstrukcí
 • Výztuha sádrových, anhydritových podlah a výrobků

C – Silniční stavitelství:

 • Výztuha silničních desek, dálnic a letištních ploch
 • Výztuha mostů a mostních konstrukcí
 • Zpevnění silničních a železničních svahů
 • Oplocení a nekorodující zábrany

Kompozitní sítě také nacházejí dobré uplatnění a využití v občanské výstavbě, ve výstavbě čistíren odpadních vod, agresivním a vlhkém prostředí, zemědělství a chemicky náročných provozech.

- Orlitech Mesh – informace ke stažení

Porovnávací tabulka kompozitních a ocelových kari sítí:

Kompozitní výztužné tyče ORLITECH BAR z čedičového vlákna

Ve spolupráci se zahraniční společností GALEN uvádíme tyto tyče, jako novinku, na český stavební trh. Jedná se o jednu z nejlepších možností, jak nahradit ocelovou betonářskou žebříkovou výztuž.
ORLITECH BAR armatura je vysoce pevné a odolné čedičové vlákno (tyč) o průměru 2,5 – 32 mm. Tuto výztuž dodáváme v tyčích o délce od 2 do 12 bm. Výztuž s průměrem 4 – 10 mm dodáváme též ve svitcích po 50 – 100 bm, což má výhodu oproti ocelovým tyčím v rychlejší pokládce a méně napojovaní. Našim zákazníkům tyč nabízíme ve dvou variantách a to bez povrchové úpravy a s povrchovou úpravou, kdy jsou tyče před protažením v zapékací formě zasypány křemičitým pískem. Tím získávají mnohem lepší vlastnosti při soudržnosti s betonem.

Použití ORLITECH BAR kompozitní výztuže se několikrát zvyšuje životnost nejen betonových, ale i různých stavebních konstrukcí. Má vysokou odolnost proti korozi v kyselém, alkalickém i jiném korozivním prostředí.

 • Vysoká pevnost v tahu (1200 MPa)
 • Nízká hustota (2,0g/cm3)
 • Nízká tepelná vodivost (0,46W/m2)
 • Absolutní ekologická a požární bezpečnost

Kompozitní výztuže ORLITECH BAR prošly fyzikálními a mechanickými zkouškami na různých univerzitách ve světě.

Možnost využití kompozitní výztuže:

A – Občanská výstavba:

 • Posílení betonových konstrukcí
 • Výztuha základových desek
 • Oprava a zesílení betonových podlah, cihelných a kamenných zdí budov
 • Posílení a hlavně ODLEHČENÍ monolitů a konstrukčních prvků

B – Stavebnictví a zemědělství:

 • Při výrobě betonových svodidel a filigránů (tenkostěnné prvky)
 • Zpevnění betonových a anhydritových podlah nejen v průmyslových objektech
 • Výztuž betonových nádrží, kanalizačních šachet a krytů
 • Rekonstrukce a sanace budov a historických objektů
 • Posílení vodních děl a pobřežních konstrukcí
 • Stavba silážních jam, výztuha žlabů a koryt

C – Silniční a železniční stavitelství:

 • Výztuha silničních desek, dálnic a letištních ploch
 • Odlehčení a vyztužení mostů a mostních konstrukcí
 • Zpevnění opěrných zdí, silničních, železničních břehů a svahů
 • Jako součást betonových pražců pro vlaky a metro
 • Oplocení a nekorodující zábrany

Porovnávací tabulka kompozitní armatury a ocelové:

Kompozitní hmoždinka k upevnění izolace THERMOSAVE

Kompozitní talířové hmoždinky Thermosave slouží k upevnění vnější izolace různých druhů fasádních zateplovacích systémů, dále k výstavbě, opravám a rekonstrukcím objektů nejen ve stavebnictví.

- Thermosave – informace ke stažení

ETA 16/0134

ETA 16/0134

Čedičová krácená vlákna

OZNAČENÍ: Vlákno čedičové BF 13 – 30p
NORMA: TU 5952-002-91341008-2012

Čedičová krácená výztuž do betonu, se statickou funkcí, zabraňující drolení betonu, zlepšující jeho pevnost, odolná vůči alkáliím, močovině a chemickým látkám.

Doporučené použití a dávkování:

 • Beton, betonový potěr, podlahové plochy i podlahové vytápění
 • Anhydritové podlahy, maltové směsi, chemické a samo nivelační stěrky
 • Výroba prefabrikátů, tenkostěnných prvků, silážních jam a koryt
 • Rekonstrukce, opravy železobetonových konstrukcí
 • Dávkování – 1,8 kg/m3
 • Doba míchání v míchačkách na beton 6-7 min, v auto mixu 7-9 min
Šířka plochy bm m
Délka plochy bm m
Cena železné kari sítě (2 x 3m) za m2 Кč
Cena kompozitní sítě za m2 Кč

Vybrané realizace:

Novostavba projekční kanceláře 2017 – Zlín – plánované využití kompozitních sítí v kombinaci s podlahovým topením v anhydritových podlahách

Rekonstrukce bazénu – Moravská Chrastová – dětský bazén. Materiál: ORLITECH MESH sítě jako nekorodující a nevodivá výztuž

Náchod 2017 – Novostavba RD. Materiál: ORLITECH MESH sítě, jednoduché použití v podkroví

Vlčkov 2017 – Novostavba penzionu. Materiál: ORLITECH MESH sítě v kombinaci s podlahovým vytápěním

Zemědělské stavby – Novostavba kravína až pro 800 ks dobytka

Autodílna PowerLAB s.r.o., Praha

Vybrané realizace:

Austrálie 2018 – Mořská opěrná zeď

USA, Kalifornie 2017 – Výroba balustrád s použitím kompozitu

Moskva 2016 – Armování základové desky v kombinaci s železem pro 17-ti podlažní bytový dům

Louvre, Abu Dhabi 2015 – Vyztužení stěn nádrže na mořskou vodu

Rekonstrukce mostu, Severní Irsko 2014 – Kompozitní výztuž ORLITECH BAR je použita pro zpevnění a odlehčení mostových desek

Novorossiysk, Rusko 2012 – Konstrukce zadržovací opěrné stěny v přístavu. Použití kompozitních výztuží (80% kompozit + 20% železo)

Kaluga, Rusko 2012 – Výztuha cesty k olympijské vesnici

Comments are closed.