• Překližka je velkoplošný kompozitní materiál, vyrobený na bázi dřeva, který je tvořen třemi a více vrstvami navzájem
  křížovitě slepených loupaných dýh, spojených lepidlem.
 • Výhodou překližek je lepší tvarová a rozměrová stálost, s porovnáním s rostlým dřevem.
 • Překližku lze obrábět stejnými nástroji a stroji jako masiv.
 • POUŽITÍ: Pro své vynikající vlastnosti (vysoká pevnost, houževnatost, pružnost při nízké objemové hmotnosti) je
  překližka důležitým materiálem v nábytkářské, stavebně-truhlářské a dřevo obalové výrobě (palety, bedny, obaly), pro
  nenosné konstrukce, k výrobě a tvorbě bednění – pro betonování, v automobilovém průmyslu – pro pochůzné plochy, atd.

TRUHLÁŘSKÁ PŘEKLIŽKA

Dřevina Rozměr Jakost
BR, OL 1525 x 1525 mm, tl. 3 – 24 mm B/BB, BB/BB, BB/CP
TP 2440 x 1220 mm, tl. 4 – 24 mm B/BB, CP/CP
BR+TP+BR 2440 x 1220 mm, tl. 4 – 24 mm BB/CP

vysvětlivky: BR – bříza, OL – olše, TP – topol

B BB CP
- prakticky bez defektů, výběrová deska
- připouští se jen několik zdravých suků
- obecně světlá a stejnoměrně zbarvená
- přípustné hnědé proužky
- určena k přírodní povrchové úpravě
- nejsou povoleny žádné vysprávky – zátky.
- deska obecně světlá, stejnoměrně zbarvená
- jsou povoleny občasné srostlé suky
- přípustné jsou dýhové vysprávky
- přípustné jsou suky o průměru
max. 6 mm
- v množství 10 ks na 1 m2
povrchu listu
- povoleny občasné vlasové
prasklinky
- vysprávky nemusí barevně
ladit

OBALOVÁ PŘEKLIŽKA

Dřevina Rozměr Jakost
BR, OL, OS 1525 x 1525 mm, tl. 4 – 30 mm C/C
BR 2440 x 1220 mm, 2500 x 1250 mm, 3000 x 1500 mm, tl. 9 – 24 mm C/C
BO 2440 x 1220 mm, tl. 9 – 25 mm C+/C
TP 2440 x 1220 mm, 2500 x 1250 mm, tl. 6 – 24 mm C/C

vysvětlivky: BR – bříza, BO – borovice, OL – olše, TP – topol, OS – osika

C
- přípustné jsou všechny výrobní vady
- suky jsou přípustné v neomezeném množství
- jsou povoleny zjevné vady a rozevřené praskliny
- doporučeno pro výrobu beden, přepravek

FÓLIOVANÁ PŘEKLIŽKA

 • Na povrchu oboustranná fenolická fólie se standardní gramáží hladkého filmu 120 g/m2
 • Boční hrany jsou opatřeny vodovzdorným nátěrem
 • POUŽITÍ: slouží jako deska na výrobu bednících dílců, na bednění pro lití betonu s hladkým povrchem, pro systémové
  bednění, v automobilovém průmyslu a zemědělství, pro výrobu prefabrikatů, dopravní značení, plakátovací plochy
Dřevina Rozměr Jakost
BR 2440 x 1220 mm, 2500 x 1250 mm, 3000 x 1500 mm, tl. 6 – 30 mm oplášťovaná, tm. hnědá barva
BO 2500 x 1250 mm, tl. 9 – 24 mm oplášťovaná, tm. hnědá barva
TP 2500 x 1250 mm, tl. 4 – 24 mm oplášťovaná, tm. hnědá barva

vysvětlivky: BR – bříza, BO – borovice, TP – topol

PROTISKLUZOVÁ PŘEKLIŽKA

 • Jedna strana oplášťovaná protiskluzovou vrstvou, druhá strana hladká fenolická fólie.
 • POUŽITÍ: slouží jako deska na podlahy dopravních prostředků, pro pochůzné plochy v průmyslových objektech,
  stavebnictví
Dřevina Rozměr Jakost
BR 2440 x 1220 mm, 2500 x 1250 mm, 3000 x 1500 mm, tl. 6 – 30 mm oplášťovaná, tm. hnědá barva
TP 2500 x 1250 mm, tl. 4 – 24 mm oplášťovaná, tm. hnědá barva

vysvětlivky: BR – bříza, TP – topol

SVEZA Color

SVEZA Color

SVEZA Gas No

SVEZA Gas No

SVEZA Paint

SVEZA Paint

SVEZA Parquet

SVEZA Parquet

SVEZA Titan

SVEZA Titan

SVEZA Deck

SVEZA Deck

SVEZA Products and applications

SVEZA Products and applications

SVEZA Color grey

SVEZA Color grey

Reference

Reference

Catalogue of plywood grades

Catalogue of plywood grades

Plywood grades summary

Plywood grades summary

Recommendation on transportation and storage

Recommendation on transportation and storage

 

Segezha group - Birch plywood

Segezha group – Birch plywood

 

BSI

BSI

CARB

CARB

Management system certificate

Management system certificate

Декларация соответствия фанеры

Декларация соответствия фанеры

FSC

FSC

Cертификат соответствия E1-EN-13986

Cертификат соответствия E1-EN-13986

Сертификат соответствия EN-13986-СЕ

Сертификат соответствия EN-13986-СЕ

Санитарно эпидимиологической экспертизы фанера

Санитарно эпидимиологической экспертизы фанера

 

 • Jedná se o konstrukční mikroštěpkovou desku určenou k nosným účelům s třískami rozloženými všemi směry ve třech vrstvách.
 • Výhodou těchto desek je skloubení vysoké pevnosti s možností velmi dobrého opracování vrtáním, řezáním apod., bez vyštipování jednotlivých štěpek.
 • Tvrdý, hladký, uzavřený povrch usnadňuje čištění desky.
 • Díky pojivu – melaminové lepidlu – drží deska i ve vlhkém prostředí svoji tloušťku, vykazuje minimální bobtnání a rozměrové změny.
 • Společnost ORLIMEX CZ, s.r.o. působí již šestým rokem jako výhradní obchodní zástupce belgického výrobce, pro oblast České republiky a Slovenské republiky.
 • POUŽITÍ: stavebnictví (záklopy střech, stropů a podlah), nosné díly pro dřevostavby, bednění, obalový průmysl (výroba přepravních i zámořských obalů), nábytkářský průmysl.

Základní rozměry a provedení:

Ostrá hrana SE
d x š = 2500 x 1250 mm, tl = 10 – 25 mm

Pero-drážka PD 4
d x š = 2486 x 810 mm, tl = 12 – 25 mm

 • Ploché třísky s typickou délkou 20-75mm jsou položeny do tří vrstev ve směru vláken.
 • Dvě povrchové vrstvy, které mají stejnou tloušťku, obsahují pouze třísky orientované rovnoběžně s delší stranou desky.
 • Vnitřní vrstva, která tvoří 50% objemu, je z třísek převážně uložených rovnoběžně s kratší stranou desky.
 • OSB desky jsou lepeny fenolformaldehydovou pryskyřicí, která dosahuje přibližně 2,5% váhového podílu.
 • Desky se mohou opatřit na hranách perem a drážkou pro snadnější spojení, plochu desek je možno na závěr výrobního cyklu brousit.
 • Dřevina – borovice
 • POUŽITÍ: Konstrukční desky OSB 3 jsou určeny pro použití ve vlhkém prostředí, k výrobě palet, obalů, beden, na dřevostavby, nosníky a nosné konstrukce, střechy, podlahy, stěnové panely, ve stavebnictví, atd.

Základní rozměry a provedení:

OSB 3 SE
Nebroušená deska s rovnými hranami
d x š = 2500 x 1250 mm, tl = 6 – 25 mm

OSB 3 PD 4
nebroušená deska s perem a drážkou
d x š = 2500 x 675 mm, tl = 12 – 25 mm

 • DTD – dřevotřísková deska – Vyrábí se z dřevěných třísek.
 • DVD – dřevovláknitá deska – Vyrábí se z vláken dřeva nebo jiných lignocelulózových materiálů.

DTD – surová

 • Dřevotřísková deska je velkoplošný materiál, vyrobený převážně z dřevěných třísek, přidaného lepidla, tvrdidla a aditiv. Vstupním materiálem je rostlé dřevo, nikoli dřevní odpad.
 • Desky jsou určeny pro suché prostředí a jsou vhodné pro laminování, kašírování a potahování laminátem, dýhování.
 • DTD odpovídají hodnotám dle EN 312 a emisní třídě E1.
 • POUŽITÍ: nábytkářský průmysl, výstavnictví, výroba obalů, na podlahy (pod PVC, koberce, plovoucí podlahy).

Základní rozměry a provedení:

1830 x 2750 mm
2070 x 2800 mm
Tloušťka 6, 8, 10, 12, 16, 18, 22, 25 mm

ANTIVLAM

 • Ohni odolná dřevotřísková deska pro použití v suchém prostředí.
 • Deska má jemně broušený povrch a pevný střed vhodný pro šroubované spoje.
 • Povrch lze zušlechtit nejrůznějšími materiály – papírem, melamin. folií, lamináty (umakarty), dýhou
 • POUŽITÍ: Zvláště vhodná pro veřejné budovy jako nemocnice, letištní budovy, restaurace, hotely, divadla

Základní rozměry a provedení:

Šířka 2030 – 2100 mm – délka do 5700 mm
Šířka 2440 – 2620 mm – délka do 6300 mm
Tloušťka 8 – 25 mm

BETONSPAN

 • Laminovaná, vlhku odolná deska pro profesionální betonářská bednění.
 • Deska s vysokou hustotou, s jádrem vhodným pro šroubované spoje.
 • Povrch je opatřen melamínovou folií 200/200 g.
 • Deska vykazuje při vysoké vlhkosti vzduchu minimální rozpínání a bobtnání.
 • Snadno se dělí řezáním, má nízký obsah formaldehydu (třída E1).
 • POUŽITÍ: Vhodná pro betonářské účely – šalovací deska

Základní rozměry a provedení:

Šířka 1250 – 2030 mm – délka do 5240 mm
Tloušťka 10 – 22 mm

HIDROFLAM

 • Dřevotřísková deska ohni odolná jako Antivlam s voděvzdorností desek kategorie P5
 • Deska s vysokou hustotou, s broušeným tvrdým povrchem, s jádrem vhodným pro šroubované spoje.
 • Pojivo MUF (melamín. lepidlo).
 • Deska vykazuje při vysoké vlhkosti vzduchu minimální rozpínání a bobtnání.
 • Povrch lze zušlechtit nejrůznějšími materiály – papírem, melamín. folií, lamináty (umakarty), dýhou.
 • Hidroflam zabraňuje šíření požáru a tvorbě kouře, je srovnatelná s přírodním dřevem.
 • POUŽITÍ: Vhodná pro veřejné budovy jako nemocnice, letištní budovy, restaurace, hotely, divadla

Základní rozměry a provedení:

Šířka 2440 – 2620 mm – délka do 6300 mm
Tloušťka 10 – 22 mm

 • dřevovláknitá deska surová, mokré výroby, neopracovaná, jednostranné hladkosti, o hustotě nad 0,8 g.cm3
 • POUŽITÍ: Pro další povrchovou úpravu, obalový materiál, ve stavebnictví, v nábytkářské a truhlářské výrobě.

Základní rozměry a provedení:

2470 x 2140 mm
2745 x 1700 mm
2745 x 1220 mm
2440 x 1220 mm
Tloušťka 3,2 – 5 mm

 • Žlutá bednící deska
 • IRU je lepená bednící deska, tvořena třemi vrstvami navzájem lepenými do kříže
 • Lepení se provádí melaminmočoformadehydovým lepidlem za neustálé kontroly teploty a tlaku, při dodržování předpisu SWP/3 Exterior normy UNE CEN/TS 13354
 • Povrch je chráněn melaminovou vrstvou proti opotřebování betonem
 • Produkt je certifikován podle UNE-EN 13353:2003
 • Deska poskytuje rozměrovou stabilitu a přesnost
 • Rozměry, které jsou k dispozici, jsou adaptabilní na různé systémy bednění

Délka – 970, 1000, 1500, 1970, 2000, 2500 nebo 3000 mm
Šířka – 500 mm
Tloušťka – 21, 27 mm
Balení – 21 mm 100 desek v balíku ; 27 mm 80 desek v balíku

Comments are closed.